Funderar du över vem ska man, jag rösta på i extravalet / nyvalet 2015 ?

 

Det som skiljer detta extra valet från ett ordinarie val är att vi detta extravalet handlar det om att rösta på ett block mer än på ett enskilt parti då blockpolitiken är mer dominerande idag än vad den varit tidigare.

Idag har Sverige tre block och synen på hur Sverige ska regeras under den kommande mandatperioden skiljer sig en hel del mellan dem.

Men vem ska man, jag rösta på av blocken är faktiskt enklare att fatta beslut kring än om det skulle gällt att rösta inför ett ordinarie val och inte i detta extravalet.

 

Att rösta på i detta extraval, är egentligen de tre färdiga budgetarna som finns. Det är enkelt att jämföra mellan dem då det tydligt framgår i kronor och ören vad de olika blocken vill satsa på (utgiftsposterna), i miljarder kronor per område.

Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Nyvalet - Ingående budget - Allmänna bidrag till kommuner
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Nyvalet - Ingående budget - Arbetsmarknad och arbetsliv
Nyvalet - Ingående budget - Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Nyvalet - Ingående budget - Utbildning och universitetsforskning
Nyvalet - Ingående budget - Kommunikationer
Nyvalet - Ingående budget - Försvar och samhällets krisberedskap

Nyvalet - Ingående budget - Rättsväsendet
Nyvalet - Ingående budget - Avgifter till Europeiska unionen
Nyvalet - Ingående budget - Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Extravalet - Ingående budget - Internationellt bistånd
Extra valet - Ingående budget - Studiestöd
Nyvalet - Ingående budget - Stadsskuldräntor m.m.
Nyvalet - Ingående budget - Migration
Nyval - Ingående budget - Integration och jämställdhet
Extra valet - Ingående budget - Areella näringar, Landsbyggd och livsmedel
Nyvalet - Ingående budget - Samhällsekonomi och finansförvaltning
Nyvalet - Ingående budget - Kultur, medier, trossamfund och fritid
Nyvalet - Ingående budget - Rikets styrelse
Extravalet - Ingående budget - Skatt, tull och exekution
Nyvalet - Ingående budget - Allmänn miljö- och naturvård
Nyvalet - Ingående budget - Näringsliv
Nyvalet - Ingående budget - Regional tillväxt

Nyvalet - Ingående budget - Energi

Nyvalet - Ingående budget - Internationell samverkan

Extravalet - Ingående budget - Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande & komsumentpolitik

 

Så frågan: Vem ska man, jag rösta på i extravalet, nyvalet 2015 ?
har kanske besvarats nu när denna tydliga jämförelse är möjlig.