2014-12-27

Det blir inget extraval i mars. I sista stund kom regeringen och Alliansen överens.
Denna överenskommelse mellan de sex partierna är historisk. Senast som man såg ett liknande blocköverskridande samarbete var vid 90-talets budgetkris.

 

 

2014-12-03

Riksdagen sa JA till det budgetförslag som Allianspartierna hade lagt och sa därmed NEJ till det förslag regeringen hade lagt i budgetpropositionen.

 

 

Så nu är det utlyst ett extraval i Sverige den 22 mars 2015

 

Extravalet 2015 gäller endast val till riksdagen så det röstas inte till landstings- och kommunfullmäktige

 

 

Läget är unikt och exceptionellt unikt med det stundande extra valet är och Sverige har nu fått “tre block” med olika uppfattning om hur Sverige ska styras under mandatperioden men för oss väljare är detta extra valet på ett sätt mycket enklare än vid röstning till ett vanligt val.

Inför ett vanligt val brukar det förekomma en hel del vallöften som vi väljare har svårt att bedöma trovärdigheten i och som inte alltid uppfylls efter valet, men inför extra valet har vi väljare två olika budgetar (de som orsakade extravalet) i tydliga kronor och ören att jämföra mellan och ta ställning till.

Det röstas förstås i extravalet på samtliga partier men blockpolitiken är mer påtaglig idag än vad den varit tidigare.

 

 

Alliansens och regeringens budget förslag, i miljarder kronor, i en enkel och tydlig jämförelse, uppdelat per område (utgiftspost) område.

De två blocken vill satsa så här mycket per område under 2015:

 

Extravalet - Budget alliansen vs regeringen - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Extravalet - Budget alliansen vs regeringen - Allmänna bidrag till kommuner

Extravalet - Budget alliansen vs regeringen - Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Extra valet - Budget alliansen vs regeringen - Arbetsmarknad och arbetsliv

Extra val 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Utbildning och universitetsforskning

Extraval 2015- Budget alliansen vs regeringen - Kommunikationer

Extra val 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Försvar och samhällets krisberedskap

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Rättsväsendet

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Avgifter till Europeiska unionen

Extraval 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Internationellt bistånd

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Studiestöd

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Stadsskuldsräntor m.m.

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Migration

Extra val 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Integration och jämställdhet

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Areella näringar, Landsbyggd och livsmedel

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Samhällsekonomi och finansförvaltning

Extraval 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Kultur, medier, trossamfund och fritid

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Rikets styrelse

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Skatt, tull och exekution

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Allmänn miljö- och naturvård

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Näringsliv

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Regional tillväxt

Extravalet - Budget alliansen vs regeringen - Energi

Extra valet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Internationell samverkan

Extravalet 2015 - Budget alliansen vs regeringen - Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande & komsumentpolitik